2013. május 3.

Szezonzáró NLP Meetup


Május 22-én tartjuk szezonzárór meetupunkat 18 órától a Colabs-ben (Budapest, Irányi út 3). A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött

meetuplogo.jpegNeticle Technologies - Méltányosság Politikaelemző Központ: Politikai véleményárfolyam

A Méltányosság Politikaelemző Központ és a Neticle Technologies egy itthon egyedülálló kutatást indított útjára, amely innovatív módszerekkel eddig ismeretlen szemszögből láttatja a hazai politikai folyamatokat. A Neticle Technologies saját fejlesztésű webes szöveganalízisére építve az MPK a fő politikai manőverek, taktikai lépések és a véleményalkotás összefüggéseire fókuszáló elemzéseket készít. Az elemzés nem csupán az internetes szféra véleményreflexióira világít rá, hanem feltárja a háttérben meghúzódó ok-okozati kapcsolatokat is. A májusi NLP meetupon az április havi történéseket vesszük górcső alá. (Az előadás elején kitérünk a módszertani kérdésekre is.)
Korábbi elemzések:
2013. február: http://meltanyossag.hu/node/3233 
2013. március: http://meltanyossag.hu/node/3268 

Méltányosság Politikaelemző Központ 
A Méltányosság Politikaelemző Központ Magyarország első specifikus, a társadalmi és a politikai kohézió kutatására szakosodott agytrösztje, amely megőrzi és új tematikájában is alkalmazza a cég méltányos és elfogulatlan szemléletmódját.Agytrösztünk a politikában megszüntethetetlennek látja a konfliktust, nélkülözhetetlennek a konszenzust és pótolhatatlannak a kohéziót. E három fogalom mind alaposabb tudományos jellegű feltárására, egymáshoz való viszonyuk bemutatására, és az akadémiai jellegű kutatómunka mellett egy Magyarországon merőben újszerű kohéziós stratégia kimunkálása érdekében tevékenykedünk.

Netice Technologies
A Neticle-t egy fiatal szakértői csapat hozta létre azzal a céllal, hogy a jelenleg elérhető közösségi média és online sajtófigyelési szolgáltatásokon túlmutató támogatást kínáljon. Ennek eredménye egy olyan rendszer, ami közel valós időben, a webes véleményárfolyam kiszámításával tudja követni, hogy mi a véleménye a magyar webnek egy cégről, termékről, szolgáltatásról, vagy akár a versenytársakról.Petykó Márton: Mit mond kognitív nyelvészet a blogokról?

Előadásomban bemutatom, hogy hogyan értelmezhető a diskurzustípus és a műfaj fogalma a kognitív pragmatika elméleti keretében. Ezt követően az előbbi fogalomértelmezéseket a gyakorlatban is alkalmazom a számítógép közvetítette kommunikáció egyik jellegzetes műfajának, a blognak a vizsgálata során. Áttekintem, hogy a blogok esetében melyek azok a műfaji jellemzők, amelyek minden példányra érvényesek, és melyek azok, amelyek a példányoknak csak egy bizonyos részére. Végül szót ejtek a spontán írott nyelv és a tervezett írott nyelv fogalmáról, valamint alkalmazhatóságáról a blog két megnyilatkozástípusának: a posztnak és a kommentnek a jellemzése során.Petykó Márton az ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom szakának végzős hallgatója beszédtudomány szakirányon. Emellett az MTA Nyelvtudományi Intézet Szótári Osztályának tudományos ügyintézője. Fő érdeklődési területe a számítógép közvetítette kommunikáció, valamint a nyelvhasználat és az identitásképzés viszonyának kognitív pragmatikai vizsgálata.Tempfli Péter: Social media monitoring - Néhány gyakorlati kérdés

Az prezentáció bemutat néhány, a közösségi média figyelés napi gyakorlatában felmerülő problémát. Szólok az adatok megkereséséről és begyüjtéséről, a releváns kérdések megfogalmazásáról és az eredmények bemutatásáról. Szó fog esni arról, mit lehet és mit nem lehet mérni, illetve arról is, mikor érdemes mérni, mikor pedig más technikát választani. Végül, röviden bemutatom a Replise rendszert.

Tempfli Péter az ELTE BTK orosz szakán végzett, jelenleg a Budapest Corvinus Egyetem gazdasági informatika szakos hallgatója. Szociális méda elemző a Replise-nél, magyar, lengyel és orosz piacokkal foglalkozik.

Nincsenek megjegyzések: