2011. október 21.

Digitális tanulásszervezés


Napjaink pedagógusai már nem a katedrán megtestesülő két lábon járó tudást jelképezik, sokkal többet annál: szervezők, koordinátorok, menedzserek, sőt mini-informatikusok is. A 21. század modern vívmányai a hétköznapokban is, így az oktatás színterein is egyre nagyobb teret hódítanak. A kakaó-biztos óvodai számítógépek után megjelentek a digitális táblák, a füzetet lassan leváltja a modern palatábla, s a tankönyveket a digitális tananyag. A pedagógusnak alkalmazkodnia kell a társadalom változó elvárásaihoz, s kompetenssé kell válnia a digitális környezet kialakításában. Ehhez szeretnék egy kis segítséget nyújtani.
Mit is jelent a digitális tanulásszervezés? A fogalmat nehéz lenne pár mondatban definiálni. Minden olyan hagyományos vagy konstruktív pedagógiai vagy tanulási folyamat, melyhez valamilyen digitális segédeszközt (laptop, számítógép, projektor, interaktív tábla stb..) használunk célunk megvalósításához.

Miért jó ez a diáknak, szülőnek, pedagógusnak? A gyerekek egy olyan digitális világba születnek bele, ahol interaktív felületek, mozgó, színes képek, ingerek tömkelege veszi körül őket. Ezzel szemben bekerül egy iskolába hol fekete-fehér nyomtatott, manuális eszközökkel veszik körül: könyvekkel, ceruzával, tollal. A könyv képei nem mozognak, a ceruza nem nyit meg új dimenziókat, a munkafüzet monotóniája pedig cseppet sem szórakoztató egy számítógépes játékhoz képest. Mi történik azonban akkor, ha mindezt digitális tananyaggal cseréljük le? A diákok ismerős terepen dolgozhatnak, a megszokott eszközökkel és módokkal. Motiváltak, s magabiztosabbak lesznek, és az ismerős környezet biztonságérzetet kelt bennük.

A szülő számára szintén új dimenziókat nyit a digitális környezet. Internetes naplón keresztül követheti gyermeke tanulmányi előmenetelét: nincs több elvesztett, iskolában felejtett ellenőrző könyv. A házi feladatok megoldásához otthonról is elérhető tanári jegyzetek nyújtanak segítséget, melyek révén nyomon követhető az aktuális tanulási folyamat. Szülői fórumok segíthetik a szülői közösség összetartását, az online felületek lehetőséget biztosítanak szülő és iskola, szülő és pedagógus közti naprakész kapcsolattartásához.

A pedagógus számára kezdetben több munkát és szervezést igényelnek majd az órára való felkészülések. Nem elégedhet meg a tankönyvcentrikus előadásokkal. Nem csupán módszertani, de készségei területen is fejlődnie kell. Az infokommunikációs technológiák elsajátítása elengedhetetlen a gördülékeny és sikeres digitális tanulásszervezéshez. Amennyiben az elhatározás tettekké válik, máris érezni fogja, hogy befektetett munkája megtérült. Az órák hangulata, a tanulók fejlődése, aktivitása miatt érzett büszkesége lesz az első gyümölcse munkájának.

Lássunk néhány példát a digitális tanulásszervezés gyakorlati megvalósíthatóságára. Számos weboldal működik a pedagógusok szakmai támogatására. Ezek közül ismertetek néhányat.

Digitális taneszközök használata a természettudományos tárgyak tanóráin (biológia, földrajz, fizika kémia) című oktatócsomag a pedagógusok digitális kompetenciáit hivatott fejleszteni. A kezdeti bevezető rész szaktárgytól függetlenül érdekes információkat tartalmaz minden tanár számára.

A Digitális tananyag című oldalon a megvásárolható digitális tananyagok mellett pedagógusi továbbképzések, online oktatóanyagok, oktatói fórumok érhetők el.

Az IKT hírportál pedagógusoknak elnevezésű weboldalon az iskolatípusokra lebontott tananyagok mellett e-tankönyvek és e-újságok is találhatóak. A Közösség fülre kattintva pedig pedagógusok blogjaiba nyerhetünk bepillantást.

Ezen az oldalon interaktív táblához kínálnak különböző tantárgy-specifikus programokat. E mellett használati útmutató, külföldi kollégák tapasztalatai és pályázatok is elérhetőek. Amennyiben szeretnénk kipróbálni egy-egy digitális tananyagot a Nemzeti tankönyvkiadó digitális tananyagokat forgalmazó oldalán ezt megtehetjük. A Demo fülre kattintva megnézhetjük a biológia, fizika, kémia, történelem tananyagok egy-egy részletét.
A Magyar nyelvtan című oldalon nyelvtani oktató programcsomagokat rendelhetünk iskolai vagy akár otthoni használatra is. Szintén engedélyezi a demo program megtekintését is.Bízom benne, hogy a leírtak hozzájárultak ahhoz, hogy a digitális tanulásszervezés bonyolultnak tűnő világa kicsit ember közelibbé váljon, a kezdeti motivációt tovább erősítse, s a megadott források eszközt adjanak a tettre kész pedagógusok kezébe. Az érdeklődőknek ajánlom a következő két folyamatosan frissülő oldalt:interaktív tanító, digitális tanulásszervezés.

Nincsenek megjegyzések: