2011. április 18.

Természetes nyelvi keresés 1

A keresés megszokott része digitális hétköznapjainknak; nem csak az interneten szoktunk keresni, hanem dokumentumainkban és azok között és egyre több operációs rendszer integrál egy általános keresőt ami nem csak a szöveges fájlok, hanem minden adat és program között képes keresni. A keresés általánossá vált, része az ember-gép interakciónak (HCI - human computer interaction), s habár egyre megszokottabb a kulcsszavas keresés, nem szabad elfelejtenünk hogy a begépelt kulcsszavak száma folyamatosan növekszik, miközben az információ mennyisége rohamosan gyarapodik. A megnövekedett komplexitást két oldalról "támadhatjuk", egyrészt az információ mélyebb elemzésével és strukturálásával, másrészt a felhasználó ún. naiv elméletének (a keresőmotor működésére vonatkozó félig-meddig tudatos elképzeléseinek) jobb megértésével és kiszolgálásával. A természetes nyelvi keresés ennek a kettős igénynek próbál megfelelni.Természetes nyelvi keresés - dizájn megfontolások

Ahogyan már említettük a felhasználók naiv elméleteket alkotnak az általuk használt tárgyak működéséről. Ez nem jelenti azt hogy azok a dolgok tényegesen úgy is működnének, vagy hogy a felhasználó szerint az egy magyarázat lenne a működésre, csupán annyit tesz hogy egy koherens keretet alkot (nem teljesen tudatosan) arról hogy adott viselkedésre (pl. a távkapcsoló piros gombjának megnyomására) milyen választ mutat a szerkezet (be/ki kapcsol a tévé). Ez a viselkedés természetes beállítottság, ugyanígy járunk el embertársaink esetében is ugyanis arra hogy a többi embernek is vannak érzelmeik, és elmeállapotaik csakis viselkedésükből következtethetünk, ezek megértése és észlelése elengedhetetlen része a hétköznapi életnek, azonban korántsem biztos hogy úgy működik agyunk/elménk mint ahogy mi azt elképzeljük (az előbbi két jelenséget nevezik a kognitívtudósok és elmefilozófusok a többi elme problémájának, problem of other minds, ill. elmeolvasásnak, mind reading). A keresés során a két legegyszerűbb analógia a természetes nyelvből vett kérdés és egyszerű parancsok (felszólítások). Le kell szögeznünk hogy maga a keresés nem nyelvi tevékenység, de a felhasználó elméjében lévő keret hasonlít bizonyos nyelvi tevékenységekhez! Erről bővebben a Keresés természetes nyelven írásomban olvashat a kedves olvasó a Kereső Világ blogon, most ennek elemzésétől eltekintünk és adottnak vesszük ezt az analógiát.

Az ember-gép interakció vizsgálata rendkívül összetett terület. Forrás.


Figyelembe véve a felhasználót, így két irány lehetséges. Egyfelől hagyatkozhatunk a már meglévő intuícióira és nem kell változtatunk a keresés eddigi menetén. Ha így döntünk, akkor viszont nagy hangsúlyt kell fektetnünk arra hogy egy adott limitnél tovább ne nőjön a kulcsszavak hossza, és a kulcsszavak szerepét közelítenünk kell a mögöttük rejlő intenciókhoz, azaz egyfajta kérdéssé vagy paranccsá kell alakítanunk őket. Másrészt viszont dönthetünk úgyis hogy lecseréljük az eddig megszokott módszert és természetes nyelvi kérdéseket várunk el a felhasználótól. Így az ember-gép interakciót közelítjük az ember-ember kapcsolatához.

A természetes nyelvi keresés játékosai

A megszokott keresők nem alkalmaznak túl sok nyelvészeti háttérismeretet. Bármennyire is az intuíciónk hogy a begépelt kulcsszavakat "érit" a rendszer és azt az oldalt adja ki találatnak amin előfordulnak és pedig abban  használatban ahogy azt mi gondoltuk, ezt pl. a Google Page Rank algoritmusa úgy éri el hogy külső heurisztikát használ - mégpedig a web létrehozóinka tudását. Ugyanis a találatok egyrészt egy adott kifejezés előforulását jelentik egy adott dokumentumban, ám a rangsorolást a dokumentumok közötti linkek adják. Így amelyik forrásra sok link mutat, az bizonyára eléggé releváns, ha ezeket a kapcsolatokat számszerűsítjük, megkapjuk a dokumentumok egy sorrendjét, amit csodák csodájára megfelel elképzeléseinknek. Aki nem fél a matematikától, olvassa el bátran a "The 25 billion dollar Eigenvector: The Linear Algebra Behind Google" (a link pdf dokumentumra mutat) cikket.

A TrueKnowledge nem honlapokkal szeretne válaszolni, hanem tényekkel.


Ezzel a megoldással alapvetően nincs gond, hiszen látjuk hogy működik. Azonban a seo technikák, a spamek és egyéb trükkös megoldások egyre több problémát okoznak, nem is beszélve arról hogy a rangsorolás nem más mint egy népszerűségi lista és nem biztos hogy a közvélekedés egybeesik a tényekkel. Ezért két, egymástól nem teljesen elkülöníthető irányzat jelent meg. Az egyik egy szűk területen definiált ún. knowledge frame-eket vagyis tudás kereteket keres, ennek helye általában a wikipedia, és az ott található kapcsolatok feltérképezésével próbálja meg listázni a tényeket. A Microsoft által felvásárolt  és a Bingbe többé-kevésbbé integrált Powerset kereső is így kezdte anno. Hasonlóképpen a TrueKnowledge nem annyira hagyományos kereső, mint inkább egy kérdés megválaszoló rendszer (question answering). A felhasználó természetes nyelvi kérdéseket tehet fel amelyre egy választ kap (gyakran hivatkozással egy wikipedia cikkre), a felhasználók értékelhetik a választ, sőt megadhatják saját válaszukat is egy-egy kérdésre!

Így nézett ki a Powerset keresőfelülete, ma már a Bingre mutat az oldala.


A Bing azonban nem vált Powerset-té, csupán integrálta a strukturált elemzés módszerét saját keresőjébe,ami azonban "hagyományos" alapon működik. A Yeblo kereső ellenben egy integrált megoldáson dolgozik, a megszokott módszertől eltérően nem a hagyományos mintaillesztés plusz rangsorolás modellben gondolkodik, hanem nagy hangsúlyt fektet a tartalom előzetes elemzésére és az alapján megtalálni a leginformatívabb eredményeket.  Ehhez a klasszikus látens szemantikai elemzéstől az asszociációs algoritmusokig mindent bevet, mivel bevalott célja hogy ne kelljen "speciális keresést" (advanced search) és egyébb eszközöket használnia a felhasználónak.

A Yebol szépen elkülönítve jeleníti meg a különböző találatokat.


Hasonlóan a Swingly is törekszik lefedni az egész netet, viszont a TrueKnowledge-hez, de még inkább a szép emlékű Powersethez hasonlóan törekszik szemantikus információt kinyerni a fellelhető dokumentumokból. Mindezt úgy éri el hogy a dokumentumokból szemantikus n-tuple sorokat nyer ki (olyan alapvető szemantikai relációkat mint pl "A ló egy emlős -> LÓ <IS-A> EMLŐS", ahol az <IS-A> reláció megadja mely fogalmak és individuumok tartoznak egy adott fogalom alá) és ezekhez már kvázi előre generálhatók a lehetséges kérdések (pl. "Emlős-e a ló?", "Mi lehet emlős?"). Habár az alapötlet nagyon tetszetős, aki egy kicsit is játszik a rendszerrel, hamar rájön hogy van még hova fejlődnie.

Jellemző hogy annyira hozzászoktunk a kulcsszavakhoz hogy a TR-hez hasonlóan a Swingly is ajánlgat nekünk minta kérdéseket.


Melyik úton?

Sajnos nem lehet megmondani melyik megoldás fog győzni. Én remélem hogy mindkettő megmarad egymás mellett, habár úgy gondolom hogy a question answering egy kicsit félrenyúl, hiszen egy keresés nem egyenértékű egy kérdéssel. Azonban mindenképpen jó irány a lehetséges találatok szemantikai elemzése. A következő részben bemutatjuk hogy hogyan lehet jól elkapni a felhasználó intuicióját (lelövöm a poént, a Kereső Világnak írt posztomhoz térünk majd vissza), és a sorozat harmadik részében azt is meg fogjuk vizsgálni hogyan lehetne összekapcolni a két területet, mindenki nagy örömére.

Nincsenek megjegyzések: