2011. április 26.

Webes szövegek megtisztítása és az Ajánlások előnye

A szövegek megtisztítása, a lényeges információk szétválasztása a lényegtelen elemektől minden számítógépes szövegfeldolgozás alapja. Ezt a folyamatot hívjuk előfeldolgozásnak. Mostani írásomban ennek két konkrét esetet, esettanulmányokat közlök, továbbá végig utalok a szövegkódolási ajánlások előnyeire. Mind a feldolgozandó szöveg, mind a feldolgozott szöveg, az eredmény kódolásánál mekkora segítség tud lenni egy-egy ajánlás felhasználása.Bármilyen számítógépes nyelvészeti szövegfeldolgozásra szánjuk rá magunkat az első lépés a szöveg megtisztítása és egységre hozása. Erre kívánok most két példát mutatni Python nyelven. József Attila 1926-os verseit fogjuk a Magyar Elektronikus Könyvtárból megszerezni. Mindezt úgy, hogy a már kódolt információkat ne veszítsük el. Továbbá a Digitális Irodalmi Akadémia anyagaiból fogunk egy második példát venni, hogy egy jól szerkesztett dokumentum mekkora segítséggel bír az előfeldolgozás során.

A legegyszerűbb mód

A legegyszerűbb módja, ahogy ezzel a folyamattal gyorsan végezhetünk, ha az NLTK egy segédfüggvényét használjuk. A clean_html() függvény automatikusan megtisztítja az összes HTML tag-et. Ezzel megkapjuk a teljes szöveget. Készen is állunk a kapott adatokat feldolgozására.A módszer egyszerűségében rejlik a hátránya. A segédfüggvény nincs tekintettel a szövegben kódolt plusz információkra. Amire bizony, nekünk szükségünk van. Az ömlesztett szöveg ritkát használható fel valamire. Pontosítva: nagyobb munkát ró ránk, mert az ömlesztett szövegből már sokkal nehezebb lesz újra kinyerni a számunkra szükséges, a későbbi elemzést rossz irányba manipuláló adatokat.

A megőrzendő információk

A konkrét példákban a verseknek feldolgozásában két információt szeretnénk megkülönböztetni. Megkülönböztetni, de utalni, hogy az adatok összetartoznak. Tehát nem különálló két információhalmazt létrehozni, hanem végig utalni az összetartozásukra.
  1. A vers címe
  2. A vers szövege
Ennél több információt is megőrizhetünk. Mi a példa kedvéért csupán e kettőre fogunk szorítkozni. Könnyen belátható, ha a verscímét és a versszövegét nem vennénk külön, akkor már információveszteséget szenvednénk. Ilyen információveszteség például az is, hogy a keltezés külön nem vizsgáljuk. (Ez hiba, de itt most csak példát kívánok mutatni.)

TEI-XML szövegkódolási kezdeményezés

Említettem a szövegkódolási ajánlásokat. Magyarországon egyre nagyobb népszerűségnek örvend a TEI-XML kezdeményezés. Mind a nyelvészeti, mind a textológiai kutatásokban elkezdték használni. Szegeden például bekerült a régi magyar irodalom szakirány törzsanyagába az ajánlás ismertetése és felhasználása. (Ezt a folyamatot nagyban segítette, hogy a Eszterházy Károly Főiskolán folyó Antikvakorpusz felállításában is ezt az ajánlást használják.)

De miért ajánlás? És mire jó valójában egy ajánlás betartása? Az ajánlás és a szabvány közti fogalmi különbségből adódik, hogy az ajánlásokat nem szükséges használni. Jólformált dokumentumokat kapunk az ajánlások mellőzése esetén is. Ezzel szemben a szabványok betartásának hiánya szintaxishibához vezet. A TEI-XML nevében lévő XML a szabvány, míg a TEI előtag utal az kezdeményezésre. Bővebben az ajánlásról a Parádi Andrea előadását érdemes elolvasni. Aki az XML alapjai is érdekel, annak pedig a Bíró Szabolcs Tankönyvtárban megtekinthető Szövegfeldolgozás XML alapokon könyve TEI ajánlásra vonatkozó részt, és az egész könyvet tudom ajánlani.

A Digitális Irodalmi Akadémia felhasználta a TEI-XML ajánlásokat. Magyarosították, így nem az egy-az-egyben a megfeleltetés, de mindenképp jól szerkesztett szövegről van szó abban az értelemben is, hogy könnyebb vele dolgozni. Ezzel a szemben a vizsgált József Attila szöveg szintén jólformált szövegnek minősül, de nem jól szerkesztett abban az értelemben, hogy nem egységes a szövegek kódolása. A konkrét elemzések közben ez jobban ki fog domborodni. A József Attila szövegek feldolgozásához egy olyan kódra lesz szükségünk, ami csak egy, csak az adott szerző esetén felhasználható, mert a teljes József Attila munkássághoz ugyan ezt az eljárást használják. - Ellenben a DIA által feldolgozott művekkel. Ezt elegendő egyszer megírni, mert az összes szerző összes munkáját azonos eljárással kódolták. Tehát a különbség úgy foglalható össze könnyedén, hogy míg a MEK szövegállományainak kódolása nem egységes, így minden adott szerző esetén újra kell írnunk az előfeldolgozást, addig a DIA a TEI-XML szövegkódolási szabványt felhasználva minden szerzőjének szövegét azonos eljárással kódolták, így az egyik szerzőn működő forráskódunk más szerzők esetén is sikeresen futtatható.

Mielőtt rátérnék az esettanulmányokra szeretném megemlíteni, hogy bármely a szöveg kódolására, szerkesztésére vonatkozó megjegyzésem nem a szerzőket és nem a Magyar Elektronikus Könyvtárat vagy a Digitális Irodalmi Akadémiát illetik. A szöveg olvashatóságát az itt felmutatott esetleges hiányosságok vagy problémák, továbbá a forrásos kibocsájtásának fő célját, hogy ezek a szövegek mindenki által könnyen elérhetőek maradjanak: egy cseppet sem befolyásolják! A cikkben csak a gépi előfeldolgozás szempontjából vizsgáljuk a szerzőket és a forrásokat.

Amire szükségünk lesz...

Először is tisztáznunk kell, hogy nem konkrét XML fájlokkal fogunk dolgozni, hanem az ezekből generált HTML fájlokkal. Mivel a HTML fájlok egy korlátozottabb leíró nyelv, így főleg az attribútumokra fogunk támaszkodni. Az attribútumokban rejlő plusz megjelöléseket fogjuk használni.

Ahhoz, hogy felmérhessük a terepet, egy honlap forráskódját sokféle eszköz áll a rendelkezésünkre. Én a leginkább a Firebug-ot szoktam használni, de az egyszerű forráskód megtekintése parancs (Ctrl-U vagy Nézet → Forráskód megtekintése) is bőven elegendő a folyamathoz.

Továbbá szükségünk lesz három Python Modulra a példák futtatásához.
  1. NLTK, ezt már több cikkünk is szól, például a Hogyan kezdtem szófajelemzőt írni
  2. BeautifulSoup, ez kifejezett HTML vagy XML állományok feldolgozásához írt modul. Telepítése easy_install BeautifulSoup lehetséges.
  3. Lxml, az xml állomány előállításához és a feldolgozásához.

József Attila 1926-os költeményei

Az 1926-os versek forráskódját áttekintve azt tapasztalhatjuk, hogy a címek rendelkeznek egy olyan attribútummal, amelyből el lehet indulni. Ezek kigyűjtése nagyon könnyen elvégezhető a következő kóddal.A címek már a kezünkben. Hogyan tovább? A következő lépés a hozzátartozó versszöveg kiválasztása. Különállóan kiszűrni a versszövegeket könnyű feladat főleg úgy, hogy a címeket már meg tudjuk különböztetni. A valódi nehéz feladat az, hogy ezeket ne külön-külön szűrjük, hanem figyelemmel legyünk az összetartozásukra. Arra, hogy a címhez adott bekezdések tartoznak.

A József Attila szöveg esetén gyorsan feltűnhet, hogy minden lényeges elem a paragrafus tag-en belül találhatunk. Ez egy fontos kapaszkodó. Ezek szerint érdemes először a paragrafusokat kiszűrni. A paragrafus kiszűrése után pedig már a szűkített keresési térben vizsgálni, hogy melyik elem melyikbe tartozik.A kód működik. Először megkeresi az összes p taget, aztán ebben a szűkített listában osztályozza tovább az elemeket. Az eredményt végignézve egy problémánk mégis lehet. - Az első versszövegnek hiányzik a címe! Ennek okát a szöveg szerkesztettségében rejlik. Pontosítva az egységes szerkesztettség hiányából. Ha megfigyeljük az első címet (A Csapat), akkor azt látjuk, hogy ez az egyetlen cím a teljes szövegben, aminek XPATH elérése nem p[n]/table/tbody/tr/td/h3/a, hanem ezzel ellentétben body/table/tbody/tr/td/h3/a

Az egyetlen különbség paragrafus tag hiánya. Mivel már az első szűkítés során a paragrafusok alapján szűkítettük a vizsgálandó elemeket, így az első cím már az első szűrésből kimaradt! - Ez a hiányosságot végül egy kis trükkel oldottam meg. A trükk annyiból áll, hogy először kigyűjtöttem az összes címet. Ezt a listát megfordítottam, és a fordított listának az utolsó elemét mindig kivettem abban az esetben, ha a címfeltételeknek megfelelő paragrafust talált az algoritmus. Hozzátéve, hogy így még mindig nem tartalmazza az első címet a paragrafusokat kiszűrő eredménylista, de ezt az plusz elemet az algoritmus futása előtt betoldottam, így a számunkra szükséges listát fogjuk kapni, ahol nem hiányzik egyetlen általunk szükséges adat sem.Egy jól szerkesztett dokumentum

Végül egy utolsó példával megmutatom, hogy egy jól kódolt dokumentum mennyivel leegyszerűsíti ezt a folyamatot.Forráskód

A teljes forráskód elérhető a BitBucket repomban. A kód tartalmaz egy plusz függvényt, ami a József Attila verseket XML formátumban adja vissza. Ez a formátum nem tartja be a TEI-XML ajánlásokat, de jól példázza, hogy általában egy közös formátumra kell hoznunk minden egyes feldolgozott anyagot, hogy később a működő programunk esetében ne kelljen újabb előfeldolgozásokat eszközölnünk. Az előfeldolgozást csak egyszer kelljen elvégezni. Aztán az egységes formában tárolt dokumentumaink könnyedén és gyorsan elérhetőek maradnak alkalmazásaink számára.

3 megjegyzés:

oniegin írta...

Az is igazán nagy kár, hogy a blogszolgáltatók (pl. a blog.hu) sem jelölnek semmiféle egységes jelölést a forrásban, például a cím vagy a szövegtörzs jelölésére -- pedig ez igazán nem kerülne semmibe.

Mondjuk az is lehet, hogy egyszerűen nem akarják, hogy egyszerűen letölthető legyen nagy mennyiségű tiszta adat -- ez is érthető, talán.

(ahogy látom, a blogger-en sincs semmi ilyesmi -- vagy csak nem néztem elég figyelmesen?)

Dávid írta...

Valójában ez nem a blogszolgáltatóktól függ. Ez a blog szerzőin múlik. Ha az alapvető, a felkínált témákból választanak, akkor egységes marad a blog szerkezete (a selectorok szerkezete). Viszont mindkét szolgáltató (Blog.hu vagy a Blogger) lehetőséget nyújt egyedi, saját téma készítésére is. - A saját téma készítése során viszont nem szükséges ügyelni ezekre a hagyományokra.

Úgyhogy valójában az a helyzet, hogy akár a blog.hu-ra, akár a bloggerre is lehetne írni egy elemzőt, ami a selectorok alapon elemzi az adott blogokat, de csak a blogok egy részén fog helyesen üzemelni. Például a mi blogunk elemezhető lenne, mert az alaptémák közül választottunk.

Mindenesetre egy ilyen vállalkozáshoz valami más módszerhez érdemes nyúlni, de ezzel még én sem foglalkoztam.

Dávid írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.